Hearing om hemförlossning i Skåne

I början av juni bjöd Region Skåne in tjänstemän, politiker och berörda professioner till ett seminarium om hemförlossningar. Syftet var att öka kunskapen inom området och förstå aspekter av en god förlossningsmiljö.

Efter en inledning av tf Hälso-och sjukvårdsdirektören Rita Jedlert gav Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund en historisk bakgrund till hur det kom sig att förlossningsvården institutionaliserades. År 1920 födde 90 procent av alla kvinnor hemma men efter 1940 hade den siffran sjunkit till 25 procent. Ett skäl var den trångboddhet och bristande hygien som förekom. Andra skäl var att kvinnor ville känna sig trygga med att en barnmorska fanns att tillgå och samtidigt kunna få bättre mat och mer vila. (Läs mer i Ordförande har ordet, Jordemodern nr 7-8 juli 2015.)

FOTO: Vice förbundsordförande Eva Nordlund som fanns på plats på hearingen.
Läs mer i Jordemodern.

Jordemodern nr 3 Mars 2015 tema Föda hemma.

God vård i samband med barnafödande – Svenska Barnmorskeförbundet (2014).

Danmark riktlinjer – se sundhedsstyrelsen.dk
Anbefalinger for svangreomsorgen – 13.3 Hjemmefødsler

Program Hearing om hemförlossning i Skåne den 11 juni 2015.

Rita Jedlert tf HS-direktör
Inledning

Ingela Wiklund Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Kvinnors behov och god förlossningsmiljö.

Helena Lindgren, Barnmorska och docent, Karolinska Institutet.
Hemförlossningar nationellt och internationellt – vad säger forskning?
Lillian Bondo, Ordförande Jordemoderföreningen Danmark
Erfarenheter från Danmark.

Isis Amer Wåhlin, Docent, Medicinsk rådgivare SLL och
Karin Pettersson Överläkare SLL
Erfarenhet från Holland.
Erfarenheter från Stockholms läns landsting.

Li Thies Lagergren Barnmorska PhD
Erfarenheter från nordvästra Skåne.

Dag Wide-Swensson Överläkare SUS
Obstetrikers erfarenheter.

Karin Pettersson representant SFOG
Vad tycker SFOG?

Avslutande panelsamtal, frågor och diskussion med auditoriet.