Här kan DU svara på enkäten!

Svenska Barnmorskeförbundet fackförbundsutredning.
Då många av våra medlemmar inte fått möjligheten att svara på enkäten, bland annat på grund av en inaktuell mailadress eller att den fastnat i brandväggen på jobbmailen, så kommer här en länk för dig som inte tidigare svarat.

Enkät – Barnmorskeförbundet utreder frågan om att bilda fackförbund

Vi blir glada om du som är Barnmorska tar dig tiden att svara.

Du är varmt välkommen att maila din korrekta mailadress, och istället för jobbmailen gärna din privata mailadress,  till

Lämna en kommentar