Graviditetsregistret årsrapport 2014

Graviditetsregistret startade 2013 och är en sammanslagning av tre tidigare kvalitetsregister (Mödrahälsovårdsregistret, Fosterdiagnostikregistret (PNQf) och Förlossningsregistret) inom vården kring gravida kvinnor och deras nyfödda barn.

Målet med Graviditetsregistrets verksamhet är att öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och forskning inom vård av gravida kvinnor och deras barn i Sverige. Med över 100 000 födda barn per år i Sverige blir det en källa till kunskap och utveckling.

Den gravida kvinnan följs i Graviditetsregistret från inskrivning vid mödrahälsovård(MVH), via fosterdiagnostik, förlossning och återbesök vid MVH.

Graviditetsregistretsårsrapport 2014

Graviditetsregistret.se

Lämna en kommentar