Graviditetsregistret årsrapport 2013

Vad är Graviditetsregistret? Graviditetsregistret startade 1 januari 2013 och är en sammanslagning av tre tidigare kvalitetsregister (Mödrahälsovårdsregistret, Fosterdiagnostikregistret och Förlossningsregistret) inom vården kring gravida kvinnor och deras nyfödda barn.

Läs Graviditetsregistrets årsrapport 2013

Detta är den första årsrapporten från Graviditetsregistret (2013) och i den ingår SLL(Stockholms läns landsting) och Gotland. Förhoppningen är att registrets årsrapport från och med nästa år kommer att innefatta hela landet.

Målet med Graviditetsregistret är att öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och forskning inom vård av gravida kvinnor och deras barn i Sverige. Med över 100 000 födda barn per år i Sverige blir det en värdefull källa till kunskap och utveckling.

Graviditetsregistret har Karolinska Universitetssjukhuset som central personuppgiftsmyndighet (CPUA) och driver arbetet i samarbete och genom finansiering från Nationella Kansliet för Kvalitetsregister: kvalitetsregister.se.

Läs mer
Graviditetsregistret
.se – mödrahälsovård – fosterdiagnostik – förlossning
Graviditetsregistret Årsrapport 2013
Bilaga Graviditetsregistret PNQF resultat 2013

 

Lämna en kommentar