Goda levnadsvanor? Testa dina levnadsvanor!

I broschyren ”Testa dina levnadsvanor” kan Du själv testa dina levnadsvanor – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat.

”Testa dina levnadsvanor” finns också som separata A5-kort med en levnadsvana per kort – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Patientbroschyren ”Testa dina levnadsvanor” – ett material att använda i samtal om levnadsvanor. Broschyren finns tryckt och går att att beställa från Goda Levnadsvanor, Barnmorskeförbundets kansli (kostnad för administration och porto tillkommer).

Ta del av broschyren Testa dina Levnadsvanor!

Lämna en kommentar