Från befolkningsfrågor till SRHR

Mycket har hänt sedan Kairoplanen antogs vid den internationella befolkningskonferensen 1994. Världens kvinnor har bättre möjligheter att välja hur många barn de vill ha och när – och att överleva graviditet och barnafödande. Men utmaningarna kvarstår. I år är Sverige värdland för ”International Parliamentary Conference onICPD (IPCI)” som äger rum i Stockholm i april.

Vad har Sverige gjort? Vad gör Sverige? Vad kan Sverige göra framöver?
Den 13 februari anordnade Utrikesdepartementet en dag om Sveriges globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Den 11 mars bjöd utrikesutskottet in till offentlig utfrågning på samma tema. Inbjudna talare belyste frågan från flera perspektiv: Vad har Sverige gjort? Vad gör Sverige idag? Vad kan Sverige göra framöver?

Vad är SRHR?
Sexuell och reproduktiv hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.
Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.
Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner, och inte bara frånvaro av sjukdom.
Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt de ska komma. Dessa rättigheter ska varje människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång.

Ny skrift – Från befolkningsfrågor till SRHR
I samband med Utrikesutskottets seminarie den 13 februari lanserades en ny skrift ”Från befolkningsfrågor till SRHR – Sveriges globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, Regeringskansliet. I skriften finns en text om ’Barnmorskor i Sverige och världen’ av Barnmorskeförbundets internationella sekreterare Anna Nordfjell.

IPCI, SRHR & MDG
International Parliamentary Conference on ICPD (IPCI)” äger rum i Stockholm den 23-25 april 2014. Läs mer om Millenniemålen – 8 mål för en bättre värld.

Lämna en kommentar