Fosterskador och kromosomavvikelser 2013

Ryggmärgsbråck och allvarliga hjärtfel är fosterskador som oftast upptäcks genom fosterdiagnostik under graviditeten. En ny rapport från Socialstyrelsen visar att abortfrekvensen skiljer stort i landet. I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige.

I en ny rapport har Socialstyrelsen analyserat och sammanställt uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser fram till år 2013. Rapporten visar att ungefär tre procent av alla födda barn har någon sådan typ av skada eller avvikelse. Den vanligaste fosterskadan är hjärtfel. Det handlar om allt från mindre allvarliga tillstånd, som upptäcks direkt efter födelsen, till hjärtfel som kräver komplicerade operationer för att barnet skall överleva.

Läs om Aborter vid fosterskador skiljer regionalt Socialstyrelsens hemsida.

Ta del av rapporten
Fosterskador och kromosomavvikelser 2013
Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-3

Lämna en kommentar