Förfrågan gällande barnmorskors förskrivningsrätt

Skrivelse gällande barnmorskors förskrivningsrätt – östrogenpreparat för vaginalt bruk.

Svenska Barnmorskeförbundet inlämnade hösten 2012 en skrivelse till Läkemedelsverket gällande legitimerade barnmorskors förskrivningsrätt av lågpotenta östrogenpreparat för vaginalt bruk. Läkemedelsverket mottog skrivelsen den 25 oktober 2012 och svarade att de påbörjat förändringsarbetet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSFS 2009:13) om förordnande och utlämnade av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverket tackade för skrivelsen och meddelade att de tar uppgifterna i beaktande under arbetsprocessen som beräknas vara klar december 2013.

Med anledning av att många medlemmar frågar om ärendet har Svenska Barnmorskeförbundet gjort en förfrågan (2013-11-06) till Läkemedelsverket om hur långt man kommit i behandlingen av ansökan gällande legitimerade barnmorskors förskrivningsrätt (lågpotent östrogen för vaginalt bruk). Barnmorskeförbundet har bett om skyndsamt handläggande av ärendet.

Lämna en kommentar