En halv miljard till förlossningsvården

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

500 miljoner kronor ytterligare kommer att tillföras den befintliga budgetsatsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas ut under 2017, men får användas såväl 2017 som 2018. Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor.

Den befintliga satsningen omfattar 400 miljoner kronor årligen till och med 2019, och fokuserar på att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom förlossningsvården. Satsningen förs ut till landstingen genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få ta del av tillskottet ska landstingen uppfylla de grundläggande kraven i överenskommelsen, vilket alla landsting redan visat att man gör för 2017.

Landstingen redovisar årligen erhålla medel via SKL. Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys har också i uppdrag att följa och analysera satsningen.

Budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Regeringskansliet Pressmeddelande 2017-03-28

 

Lämna en kommentar