Effektivare resursutnyttjande ger bättre vård

Diskussions-PM från utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Promemorian innehåller en preliminär analys av problem och utvecklingsområden samt preliminära förslag och bedömningar.

Diskussions-PM från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:14).
Statens offentliga utredningar

Under våren 2015 ordnas regionala hearingar för fortsatt dialog om de utmaningar som beskrivits i promemorian. www.sou.gov.se

En nationell samordnare ska göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.

Läs mer om Effektivare resursutnyttjande ger bättre vård.

 

Lämna en kommentar