Forskande barnmorskor i Sverige

Ta del av barnmorskors forskning och alla doktorsavhandlingar. Flera barnmorskor är doktorander och nya avhandlingar är att vänta framöver.

Meddela gärna kommande disputation och aktuella avhandlingar till Jordemodern. Välkommen att dela med dig av dina forskningsresultat!

Läs mer om forskning och Svenska Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd.

Lämna en kommentar