De första resultaten från Bristningsregistret

Efter tre års utveckling finns nu ett fungerande Bristningsregister. I huvudsak har ännu så länge sfinkterskador registrerats men Bristningsregistret är designat för att även kunna följa upp grad 2 bristningar. De flesta län har kommit igång och 23 av 46 förlossningsenheter har anslutit sig till Bristningsregistret under 2014.

Den första rapporten visar ett axplock av beskrivande data.
Data samlas in om fyra områden

  • om hur det var före graviditeten med kontinens, buksmärta och upplevelse av vaginal funktion
  • obstetriska data om förlossning och suturering
  • resultat och komplikationer 8 veckor efter förlossning
  • mer ingående om funktion och komplikationer ett år efter förlossning.

De flesta län har kommit igång, 23 av 46 förlossningsenheter har anslutit sig till Bristningsregistret under 2014. Denna första rapport visar data för riket.

Läs mer i Jordemodern nr 4 april 2015 och i den första rapporten från Bristningsregistret sammanställd januari 2015.

Lämna en kommentar