Dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet!

Nu är det dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse! Barnmorskeförbundet främjar och utvecklar barnmorskans profession och verksamhetsområde. Barnmorskeförbundet verkar för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv. I arbetet ingår bland annat kontakt och samarbete med andra organisationer och myndigheter. Förbundet arbetar med en fastställd verksamhetsplan men måste också ha beredskap för aktuella frågor i samhället.

Vi söker dig som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och som med ditt engagemang skulle vara en god kraft i förbundsstyrelsen. Vi ser gärna att du bor i Norrland och arbetar inom området gynekologi.

Arbetet i förbundsstyrelsen kräver tid och engagemang.
Det krävs att arbetsgivaren är positivt inställd till arbetet i förbundsstyrelsen och kan bevilja tjänstledighet med lön vid flera tillfällen under verksamhetsåret.

Lämna dina förslag till din lokalförening eller direkt till valberedningen
– senast 31 maj.

Läs mer om Svenska Barnmorskeförbundet  och nuvarande förbundsstyrelse.

Valberedningen

Sammankallande Maria Renström

Lena Nilsson

Erika Häggblad

Marjo-Riitta Wahlberg

Förbundsstyrelsen väljs på förbundsstämman i Stockholm den 14 november 2017.
Mer information finns i Kalendarium.

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets barnmorskor och barnmorskestuderande.