Är svensk abortvård jämlik?

Är abortvården i Sverige jämlik? Svaret är att vi inte vet. Detta eftersom abortvården inte registreras på ett sätt som gör det möjligt att utvärdera den.

Abort är den enda medicinska behandling som enligt lag inte får registreras i det svenska patientregistret (PAR). Detta medför att kvaliteten på abortvården inte kan följas upp och därför vet vi inget om komplikationer som uppstår och hur de handläggs. Utan registrering kan inte abortvården kvalitetssäkras vilket är oacceptabelt.

Genom att inrätta ett kvalitetsregister för abortvård i Sverige skulle en jämlik vård av hög kvalitet kunna säkerställas – ett utmärkt sätt att uppmärksamma den svenska aborträttens fyrtio år.

Läs debattartikel i Svd Opinion 21 januari 2015
Brist på register skadar abortvården.
Artikel är undertecknad av Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG.

Lämna en kommentar