Är du intresserad av professionella frågor?

Är du intresserad av professionella frågor? Vill du vara med och driva utvecklingen av barnmorskans kompetensområde? Tycker du att det är viktigt att barnmorskor tar plats i det offentliga rummet och deltar i debatter? Då ska du vara medlem i Barnmorskeförbundet – barnmorskornas yrkesorganisation!

Svenska Barnmorskeförbundet är en yrkesorganisation, en professionell sammanslutning för landets alla legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden organisation baserad på humanistiska värderingar. Verksamheten är inriktad på att utveckla barnmorskans unika yrkeskunnande, främja forskning och en systematisk kunskapsutveckling med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Barnmorskeförbundet arbetar med frågor som rör barnmorskeprofessionen och hela kompetensområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Förbundet är remissinstans och utsedda representanter ingår i arbets-och referensgrupper som driver och arbetar med aktuella frågor och projekt. Barnmorskeförbundet och lokalföreningarna ordnar medlemsmöten, temadagar och konferenser om barnmorskans yrkesfrågor.

I medlemsavgiften ingår prenumeration på tidskriften Jordemodern som utkommer med 10 utgåvor per år. Som medlem kan du kan delta på möten och andra aktiviteter som anordnas av lokalföreningarna. Stipendier för medlemmar annonseras i Jordemodern och här på hemsidan. Svenska Barnmorskeförbundet har också en sida med information på facebook. Medlemmar har rabatt på Svenska Barnmorskeförbundets konferenser.

Du hittar mer information om att bli medlem och inträdesansökan här på hemsidan.
En egen yrkesorganisation är en förutsättning för barnmorskeprofessionen.
Välkommen som medlem!

Meningen med föreningen

 

Lämna en kommentar