Använd pengarna till fler barnmorskor

Regeringen har annonserat om ytterligare statsbidrag till förlossningsvården. Det är pengar som behövs för att trygga barnmorskebemanningen och den barnmorskekompetens som krävs för att också fortsättningsvis ge alla en god och säker vård i samband med graviditet och barnafödande.

Kompetens, tillgänglighet och srhr
I Sverige har vi haft utbildade barnmorskor i århundraden – Barnmorskeväsendet.
Det är den väg vi valt. Den utbildade legitimerade barnmorskan inom hela vårdkedjan mödra- och förlossningsvård. Det är den modell vi har erfarenhet av och som vi ska bygga vidare på, inte rasera. Det är en modell som lanseras internationellt för att förbättra mödrahälsan i världen. Det är barnmorskor som behövs inom mödra- och förlossningsvården.

Det ska vara en barnmorska per födande.
Vi måste stärka den kontinuerliga vårdkedjan under graviditet och barnafödande. Det är barnmorskor som behövs för att trygga den kompetens som krävs för en god och säker vård i samband med graviditet och barnafödande nu och i framtiden. Det går inte att byta ut en barnmorska. Mia Ahlberg, förbundsordförande

Mer personal = fler barnmorskor till mödra- och förlossningsvården
Historien och nutida forskning har visat att enkla och billigare lösningar inte alltid ger de resultat vi önskar. Det går inte att byta ut en barnmorska. Det är den utbildade barnmorskan och hens kompetens som behövs för att trygga en god och säker vård för alla i samband med graviditet och barnafödande nu och i framtiden i Sverige.

En kritisk gräns
Situationen i förlossningsvården har förändrats under de senaste fem-tio åren. Nu håller vi på att nå en kritisk gräns. Svensk förlossningsvård har två stora problem. Det ena är för få barnmorskor, det andra är platsbrist.

Öka barnmorskebemanningen – sätt ett nationellt nyckeltal

  • En barnmorska per födande – kontinuerligt stöd av barnmorska under födsel.
  • Stärk vårdkedjan graviditet och barnafödande.
  • Utveckla nya vårdmodeller – modernisera mödra- och förlossningsvården.

 

Mer om
En halv miljard till förlossningsvården
Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor.
Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys har i uppdrag att följa och analysera satsningen.

Förlossningskrisen: ”Ni måste anställa fler barnmorskor”
Nyhetsmorgon tv 4 onsdag 29/3 kl 07:13. Här ställer Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) mot väggen. ”Det hjälper inte att bara ösa på pengar”.

Fler inslag och intervjuer med förbundsordförande Mia Ahlberg med anledning extra pengar till förlossningsvården finns på Nyheter och information som rör och berör barnmorskor och srhr – Svenska Barnmorskeförbundet på facebook.

God vård i samband med barnafödande – Svenska Barnmorskeförbundet
Syftet med 10-punktsprogrammet är att med stöd av vetenskap, klinisk erfarenhet, ett etiskt förhållningssätt samt sexuella och reproduktiva rättigheter beskriva Svenska Barnmorskeförbundets syn på vad som är God vård i samband med barnafödande.

Jämlik kvinnovård – SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet
Ojämlikheter och bristande resurser inom kvinnovården är ett problem som kräver politisk uppmärksamhet och åtgärder. Att uppnå jämlik hälsa och vård för alla är en av de viktigaste utmaningarna för hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

#midwives4all
Poor maternal health, including devastating consequences such as stillbirth and newborn death, is an urgent issue to tackle. Midwives4All is an initiative of the Swedish MFA to spread knowledge about the benefits of midwives and evidence-based midwifery. We believe in the power of networks to achieve change. Midwives4all.org

The Lancets Series Midwifery Maternal HealthBreastfeeding
”Every woman, every newborn, everywhere has the right to good quality care.” www.maternalhealthseries.org
The Lancet Maternal Health Series #MaternalHealthNow

Kvinnokonventionen Artikel 12 – Hälsovård
Konventionsstaterna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning.

Sustainable development goals

Maternal mortality in Sweden
Ulf Högberg (1985)

Maternal Mortality in Sweden: Classification, Country of Birth, and Quality of Care
Annika Esscher (2014)

 

Lämna en kommentar