Abortstatistik 2014

Aborterna i Sverige sker allt tidigare i graviditeten och oftast används läkemedelsbehandling som metod. Förra året var 88 procent av aborterna medicinska, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sedan början av 1990-talet har andelen aborter före den sjunde graviditetsveckan ökat betydligt. Under 2014 genomfördes hälften av alla aborter inom denna period, 82 procent skedde före vecka 9 och 93 procent före vecka 12.

Fakta
Enligt svensk abortlag kan kvinnan själv besluta om abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Efter den 18:e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd. Aborter beviljas då endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern. Prövningen sker individuellt och grundar sig på en läkarbedömning och kuratorsutredning.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida (2015-09-08).

Abortstatistik 2014, Socialstyrelsen.

Information om abortlagen – 1177 Vårdguiden.

Lämna en kommentar