Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2014-10-09, Forskning, Nyheter

Socialstyrelsen har publicerat ett kit om amning inför den nordiska amningsveckan – vecka 42. Ta del av aktuell och uppdaterad…

2014-10-01, Forskning

I dagsläget har 131 barnmorskor disputerat i Sverige. Flera barnmorskor är doktorander och nya avhandlingar är att vänta framöver. Ta…

Lokalföreningar

2014-10-21, Dalarna

Missa inte tillfället att ta del av fotoutställningen på Dalarnas Museum. Pågår till och med den 2 november…

2014-10-10, Dalarna

Möjlighet finns nu att söka kurs på högskolan i Kristianstad Kursstart v 4 2015 Kursperiod: v4 2015 – v23 2015…

2014-10-10, Dalarna

Socialstyrelsen publicerade igår ett kit om amning inför den nordiska amningsveckan som är  vecka 42 dvs. nästa vecka. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014oktober/socialstyrelsenpublicerarradochforskningsstudieomamning  …

Kalendarium

Förbundet

KonferensKonferens

Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor. Hur möter vi det? En temadag om tobak. Projekt Goda Levnadsvanor. Svenska…

KonferensKonferens

En temadag om gynekologisk cancer och hälsa. Projekt Goda Levnadsvanor. Kan vår livsstil påverka och förebygga gynekologisk cancer? Forskning visar…

Lokalföreningar

Dalarna

Mångfald! Besvärligt härligt – med fördjupning i HBTQ Äntligen är det dags för årets höstmöte! Torsdagen den 23 oktober I…

Blekinge, Föreningsmöte

Blekinge Barnmorskeförening inbjuder till Höstmöte och Extra årsmöte. Torsdag 13/11 2014 kl.18.00 på Castello i Karlskrona. Buffé till självkostnadspris 150…