Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2015-05-19KonferensKonferens, Samarbete, Utbildning

Den 7-8 maj samlades barnmorskor, lärare, handledare och kliniska adjunkter från hela landet för en konferens med tema verksamhetsförlagd utbildning i…

2015-05-19, Internationellt, Samarbete

Den 18 maj gästades Barnmorskeförbundets kansli av en delegation från DPRK – STI and Midwifery Exposure Visit in Sweden. It…

Lokalföreningar

2015-05-06, Jönköping

Den 5/5- på internationella barnmorskedagen- hade Jönköpings barnmorskeförbund årsmöte. Ett 20-tal barnmorskor samlades för att lyssna till Anke Zbikowski som…

2015-05-05, Hälsingland, Allmänt

  När du längtar till passets slut, när vårens dofter lockar dig ut. Schemaläggaren sliter sitt hår när vi frågar…

2015-05-04, Västerbotten, Jordemodern, Nyheter

I Jordemodern nr 3/2015 stod att läsa om hemförlossningar i Norden och Sverige, speciellt om landstingsfinansierad hemförlossningsverksamhet för omföderskor i…

Kalendarium

Förbundet

Allmänt

Hallå alla golfande barnmorskor nu är det dags för årets barnmorskegolf! I år går tävlingen av stapel den 4 september…

KonferensKonferens, Nyheter, Utbildning

Temadag Abort på ABF-Huset i Stockholm den 18 september 2015. En temadag som arrageras i samarbete med SFOG. Mer information…

Samarbete, Utbildning

Möte med Barnmorskeförbundets utbildningsråd den 26 oktober 2015 klockan 10.00-15.00. Kallelse med dagordning skickas till rådets medlemmar/sändlista…

Lokalföreningar

Inga poster hittades