Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2014-06-25, Föreningsmöte, Nyheter

Dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet. Två ledamöter ska väljas på den extrainsatta Förbundsstämman den 18 november 2014 . Förbundsstyrelsens arbete…

2014-06-24, Forskning, Nyheter, Samarbete

De livsviktiga villkor kopplade till graviditet och barnafödande i världens alla länder står i fokus i Lancet’s specialnummer om ”Midwifery”…

Lokalföreningar

2014-06-26, Stockholm, Föreningsmöte, Nyheter

Stockholms Barnmorskesällskap juni 2014 Så är det äntligen sommar! Stockholms Barnmorskesällskap har haft avslutning för terminen med vårt årsmöte den 15/5…

2014-06-25, Malmöhus, Föreningsmöte

Den 5 maj, BARNMORSKANS DAG, firades det ordentligt i Malmöhus Län! Festligheterna började på Malmös nya fina förlossningsavdelning. Camilla Mellander…

2014-06-18, Västmanland, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Styrelsen Västmanlands Barnmorskeförening valda 2014 , ordförande Gun-Maj Hellman, kassör , sekreterare Lena Morén Åsa Brunzell Johanna Wallhuss Anna Medin…

Kalendarium

Förbundet

KonferensKonferens

En temadag om tobak. Mer information kommer på hemsidan och i Jordemodern. Projekt Goda Levnadsvanor.  

KonferensKonferens

En temadag om gynekologisk cancer och hälsa. Mer information kommer på hemsidan och i Jordemodern. Projekt Goda Levnadsvanor.

Föreningsmöte, Nyheter

Extra förbundsstämma den 18 november 2014 i Stockholm. Mer information kommer i Jordemodern och skriftligt till respektive lokalförening. Valberedningen informerar…

Lokalföreningar

KonferensJönköping, Föreningsmöte, Utbildning

BUS – Barnmorskors Utveckling i Småland. Boka in den 10 september! Dagen arrangeras av Jönköpings läns Barnmorskesällskap. Vi bjuder in…

Stockholm, Föreningsmöte

Höstens första medlemsmöte är planerat den 16 september. Mer information kommer på hemsidan och i Jordemodern nr 9.

Västmanland, Föreningsmöte

”Pasta och porr” – medlemsmöte med afterwork. Tid: 10 oktober 2014 klockan 18:00. Plats: Sevallagatan 5 (ingång från gaveln). Mat,…