Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern publicerar aktuella artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-10-19, Nyheter

Mödra- och förlossningsvården står inför stora utmaningar. Den 18 oktober träffade Svenska Barnmorskeförbundet socialminister Annika Strandhäll för att diskutera förlossningsvården…

2017-10-12, Jordemodern, Nyheter

Nu börjar jag ett nytt och inspirerande uppdrag för Svenska Barnmorskeförbundet där jag ska vara med och utveckla den digitala…

Lokalföreningar

2017-09-18, Jönköping

2017-06-27 I slutet av Juni efter en inbjudan träffade vi Socialdemokratiska Regionsgruppen samt representanter från Miljöpartiet. Anledningen var att Erica…

Kalendarium

Förbundet

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november 2017 i Stockholm. Förbundsstyrelsen och två representanter (röstberättigade ombud/medlemmar) från varje lokalföreningsstyrelse sammanträder. Förbundsstämman…

KonferensForskning, Konferens, Vårdfrågor

Hur ska framtidens mödrahälsovård se ut? Barnmorskeförbundet bjuder in till en temadag om Framtidens mödrahälsovård, den 15 november 2017 i…

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Vi ses den 6 november klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm. Mer information och kontakt: Sonja Tjärnberg. Se information i Jordemodern…

Malmöhus, Föreningsmöte, Nyheter, Utbildning

Malmöhus läns Barnmorskeförening inbjuder till en utbildningsdag med tema Alla kvinnors hälsa. Fredagen den 17 november kl. 8.30-16.30 i Aulan…