Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern publicerar aktuella artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras stipendier, medlemsmöten, konferenser och platsannonser.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

Lokalföreningar

2018-03-16, Älvsborg

Härmed inbjuds du som medlem att delta i 120-års jubileet för lokalföreningen Älvsborg- och Norra Bohuslän. Du är välkommen att…

2018-03-16, Älvsborg

Älvsborg och Norra Bohusläns lokalförening inbjuder våra medlemmar till årsmöte. Mötet hålls 15/5 kl 18:00 i konferensrummet på SÄS förlossningsavdelning…

BUS
2018-03-11, Kalmar

BUS står för ”Barnmorskors Utveckling i Småland” Sedan 2001 har Smålands barnmorskor träffats regelbundet cirka vartannat år i Jönköping, Växjö…

Kalendarium

Förbundet

KonferensForskning, Konferens, Vårdfrågor

Konferens Reproduktiv Hälsa den 15-16 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Barnmorskeförbundet välkomnar abstrakt inom reproduktiv, perinatal & sexuell hälsa…

Lokalföreningar

Malmöhus, Allmänt, Debatt, Föreningsmöte, Nyheter

Med anledning av tidigare beslut på Barnmorskeförbundets årsstämma, om fortsatt utredning att bilda eget fackförbund är ni alla välkomna till…

Uppsala

Framtiden är här!   Den 21/3-18 kl. 18.00 bjuder Uppsala Barnmorskeförbund in till Årsmöte och Information om processen från Barnmorskeförbund…

Jämtland, Föreningsmöte

Varmt Välkomna till Årsmöte i Jämtlands Barnmorskeförening. Torsdagen den 22 mars. Med anledning av tidigare beslut på Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2017…