Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-04-27, Allmänt, Föreningsmöte

Nu är det dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse! Barnmorskeförbundet främjar och utvecklar barnmorskans profession och verksamhetsområde. Barnmorskeförbundet verkar…

2017-04-27KonferensKonferens

Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangeras i år i samarbete med Jönköpings barnmorskesällskap. Temat är ”Var dags sex” och…

2017-04-25, Debatt, Vårdfrågor

Det är oroande att Socialstyrelsen tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera iordningsställande, administrering och överlämnande av…

Lokalföreningar

2017-04-27, Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete, Vårdfrågor

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars…

2017-04-24, Stockholm, Forskning

Hej! Vi vore väldigt tacksamma om ni kan ta några minuter av er tid att besvara en enkät  ”Om att lära”. Enkäten…

Kalendarium

Förbundet

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Vårdfrågor

Var Dags Sex – konferens Reproduktiv Hälsa den 2-3 maj 2017 på Elmia i Jönköping. Välkomna! Här hittar du mer…

Föreningsmöte, Vårdfrågor

Nätverket träffas för möte på konferens Reproduktiv Hälsa i Jönköping den 3 maj 2017. Nätverk bäckenbottenskador Är du intresserade av…

Lokalföreningar

KonferensJönköping, Föreningsmöte, Konferens

Välkomna till årets konferens Reproduktiv Hälsa i Jönköping. Mer information hittar du på Reproduktiv Hälsa 2017 sbfkonferens.se…

Göteborg, Forskning

Malin Edqvist – Posterior perineal injuries – Midwives experiences and management of the second stage of labour in relation to…

Västernorrland, Föreningsmöte

Västernorrlands Barnmorskesällskap inbjuder till årsmöte. Tid & plats: Torsdag 4 maj 2017. Sundsvalls sjukhus, personalrummet på plan 2. Program: Enklare…