Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2014-08-26, Allmänt, Nyheter

Barnmorska inom öppen eller sluten vård – mödrahälsovård, förlossningsvård, BB, gyn eller annan verksamhet. Barnmorskeförbundet vill veta hur sommaren varit…

Lokalföreningar

2014-06-26, Stockholm, Föreningsmöte, Nyheter

Stockholms Barnmorskesällskap juni 2014 Så är det äntligen sommar! Stockholms Barnmorskesällskap har haft avslutning för terminen med vårt årsmöte den 15/5…

2014-06-25, Malmöhus, Föreningsmöte

Den 5 maj, BARNMORSKANS DAG, firades det ordentligt i Malmöhus Län! Festligheterna började på Malmös nya fina förlossningsavdelning. Camilla Mellander…

2014-06-18, Västmanland, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Styrelsen Västmanlands Barnmorskeförening valda 2014 , ordförande Gun-Maj Hellman, kassör , sekreterare Lena Morén Åsa Brunzell Johanna Wallhuss Anna Medin…

Kalendarium

Förbundet

KonferensKonferens

Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor. Hur möter vi det? En temadag om tobak. Projekt Goda Levnadsvanor. Svenska…

KonferensKonferens

En temadag om gynekologisk cancer och hälsa. Projekt Goda Levnadsvanor. Kan vår livsstil påverka och förebygga gynekologisk cancer? Forskning visar…

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Höstens första medlemsmöte är framflyttat till oktober. Mer information kommer på hemsidan och i Jordemodern nr 10.

Norrbotten, Föreningsmöte, Utbildning

Höstmöte med Norrbottens Läns Barnmorskeförening den 9/10  2014 klockan 18.00. Gästföreläsare Monica Rosén: Att föda med livet som insats! Plats:…

Västmanland, Föreningsmöte

”Pasta och porr” – medlemsmöte med afterwork. Tid: 10 oktober 2014 klockan 18:00. Plats: Sevallagatan 5 (ingång från gaveln). Mat,…