Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-05-05, Föreningsmöte, Internationellt

Den 5 maj firar alla barnmorskor den Internationella Barnmorskedagen. International Day of the Midwife 5 May 2017 #IDM2017 Midwives, Mothers…

2017-04-27, Allmänt, Föreningsmöte

Nu är det dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse! Barnmorskeförbundet främjar och utvecklar barnmorskans profession och verksamhetsområde. Barnmorskeförbundet verkar…

2017-04-27KonferensKonferens

Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangeras i år i samarbete med Jönköpings barnmorskesällskap. Temat är ”Var dags sex” och…

Lokalföreningar

2017-05-18, Stockholm, Nyheter

Enkät till barnmorskor i Sverige:  Återkomma till alternativt börja arbeta inom förlossningsvård. Vi i Stockholms Barnmorskesällskap skulle bli glada om du…

2017-04-27, Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete, Vårdfrågor

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars…

Kalendarium

Förbundet

KonferensForskning, Konferens

3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer May 25-27 2017, Stockholm Sweden ABSTRACT SUBMISSION SUBMISSION DEADLINE FEBRUARY 24th, 2017…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

WELCOME TO THE 31st ICM TRIENNIAL CONGRESS! Midwives – making a difference in the world. 18-22 June 2017 Toronto Canada…

Lokalföreningar

Södermanland, Föreningsmöte

Sörmlands Barnmorskeförening inbjuder till Årsmöte måndag 29 maj klockan 18.00. Plats: Katrineholm. Mer ingående information om program ges i samband med…