Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2015-11-12, Debatt, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Ulla Waldenströms svar på Hanne Kjöllers inlägg i DN 2015-11-12. Hanne Kjöller missar poängen med alternativ förlossningsvård. Vårdformer som Södra…

2015-11-12, Debatt, Samarbete, Vårdfrågor

Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens. Debattartikel i Aftonbladet – Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svenska…

Lokalföreningar

2015-11-25, Malmöhus, Internationellt, Jordemodern

Vi är två barnmorskor och tvåbarnsmammor som bor och jobbar i Skåne. Vi bestämde oss för att åka till Grekland…

Kalendarium

Förbundet

KonferensKonferens

Barnmorskeförbundets årliga chefskonferens den 1-2 december 2015 på Hasseludden Yasuragi. Anmälan är öppen! Chefskonferens 1-2 december 2015 för dig som…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Internationellt, Konferens, Nyheter

Nordisk barnmorskekonferens i Sverige den 12 till 14 maj 2016. Konferensen kommer att vara i Göteborg. Läs mer på njfcongress.se…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Midwives making a difference in the World. ICM – International Confederation of Midwives internationella barnmorskekonferens anordnas i Toronto, Canada 18-22…

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Kvinnans Sexuella lust -En kväll med Katerina Janouch  Varför lider så många kvinnor av nedsatt sexlust? Är det en kvinnlig…