Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2016-10-27, Forskning, Nyheter

Graviditetsregistret är nu i full verksamhet inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning/BB. Målet är att öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och…

Lokalföreningar

2016-11-07, Uppsala, Föreningsmöte

Ordförande Laila Johansson Kassör Övriga ledamöter Evelina Bäccman Maria Göransson Emma Nilsson Elin Ternström Maria Wickström Maja Bodin Sara Hammarström…

2016-10-27, Västmanland, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Styrelsen 2016 Västmanlands Barnmorskeförening Ordförande Katarina Lagerby (omvald 2015) Vice Ordförande Magdalena Mattebo (omval 2015) Kassör Gun-Maj Hellman (omvald 2015…

Kalendarium

Förbundet

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Vårdfrågor

Konferens Reproduktiv Hälsa den 2-3 maj 2017, Elmia, Jönköping. Mer information om anmälan och program kommer här på hemsidan. Konferens…

KonferensForskning, Konferens

3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer May 25-27 2017, Stockholm Sweden www.ecic2017.org…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

WELCOME TO THE 31st ICM TRIENNIAL CONGRESS! Midwives – making a difference in the world. 18-22 June 2017 Toronto Canada…

Lokalföreningar

Uppsala, Föreningsmöte

Uppsala Barnmorskeföreningen hälsar alla medlemmar välkomna till årets Glöggmingel den 12 december 2016 klockan 18.00. Alkistis Skalidou föreläser om ”Vård…