Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-08-16, Forskning, Samarbete, Utbildning, Vårdfrågor

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram…

2017-06-21, Debatt, Samarbete, Vårdfrågor

Förbundsordförande Mia Ahlberg deltar seminarier i och debatter under Almedalsveckan 2017. 3 juli Hur står det egentligen till med svensk…

Lokalföreningar

2017-06-22, Jönköping, Föreningsmöte, Konferens

Under två dagar i maj fick Jönköpings läns Barnmorskesällskap äran att stå värd för konferensen Reproduktiv Hälsa 2017. Fler än…

2017-06-22, Dalarna, Föreningsmöte

Styrelsen i Dalarnas Barnmorskeförening valdes på årsmötet 2017. Ordförande är Ulrika Rosendahl, sekreterare Elisabet Månsson och kassör Victoria Winlöf. Övriga Ledamöter…

Kalendarium

Förbundet

Föreningsmöte, Vårdfrågor

Möte den 4 september klockan 13.00-17.00 på Danderyds sjukhus i Stockholm. Möjlighet att delta via länk. För mer information och…

Allmänt

Årets RM i Barnmorskegolf är planerad till Kungsbacka GK den 8 september 2017. Middag och prisutdelning sker på fredagskvällen på Särö…

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Vi ses den 4 september klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm. Mer information och kontakt: . Se information i…

Stockholm

Hjärtligt välkomna på höstens första medlemsmöte den 12 sept kl 18:00 på Baldersg. 1. Tema för kvällen är: Mia Ahlberg kommer…

Stockholm, Föreningsmöte

Vi ses den 2 oktober klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm. Mer information och kontakt: . Se information i…