Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

Lokalföreningar

2016-12-15, Stockholm, Föreningsmöte

Ta del av  föreläsningen om sexualitet och migration med Kalle Norwald på Barnmorskesällskapets senaste medlemsmöte!    …

2016-11-07, Uppsala, Föreningsmöte

Ordförande Laila Johansson Kassör Övriga ledamöter Evelina Bäccman Maria Göransson Emma Nilsson Elin Ternström Maria Wickström Maja Bodin Sara Hammarström…

Kalendarium

Förbundet

Etiska rådet

Möte med etiska rådet den 10 februari 2017. Sammankallande Eva Nordlund, förbundsstyrelsen…

Vetenskapliga rådet

Möte med vetenskapliga rådet den 21 februari 2017. Sammankallande Mia Ahlberg, förbundsordförande…

Lokalföreningar

Västmanland, Föreningsmöte, Forskning

Västmanlands lokalförening bjuder in till medlemsmöte den 16 februari 2017 kockan 18.30. Gynmottagningen Konferensrum. Fika till självkostnadspris serveras. Leg barnmorska, med…