Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemodern publicerar aktuella artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-08-25, Debatt, Vårdfrågor

Det är dags att lyssna på kvinnor. Den 20 augusti 2017 hände något viktigt och historiskt. En arg jävla riksmarsch…

2017-08-16, Forskning, Samarbete, Utbildning, Vårdfrågor

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram…

Lokalföreningar

2017-09-18, Jönköping

2017-06-27 I slutet av Juni efter en inbjudan träffade vi Socialdemokratiska Regionsgruppen samt representanter från Miljöpartiet. Anledningen var att Erica…

2017-08-31, Stockholm, Debatt, Vårdfrågor

Den 20 augusti arrangerades en Arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset. Stockholms Barnmorskesällskap gick i #bbmarschen. Tal av Eva Nordlund, vice…

Kalendarium

Förbundet

Utbildning, Utbildningsrådet

Utbildningsrådet möte och arbetskonferens i Stockholm 5-6 oktober. Sammankallande är Mia Barimani…

KonferensKonferens, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi bjuder in till temadag Abort på ABF-huset i Stockholm den 13…

Lokalföreningar

Stockholm, Föreningsmöte

Vi ses den 2 oktober klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm. Mer information och kontakt: . Se information i…

Södermanland, Föreningsmöte

Sörmlands Barnmorskeförening inbjuder till medlemsmöte med föreläsning. Torsdagen den 12 oktober klockan 18.00. Lisbet Brevig från Myndigheten för samhällsskydd och…