Förbundet

BarnmorkskeförbundetSvenska Barnmorskeförbundet

Den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområden med fokus på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

JordemodernJordemodern

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning. Jordemoderns innehåll utgår från förbundets tidningspolicy med aktuella ämnen, artiklar och insändare från medlemmar, barnmorskor och andra som bidrar med texter. I Jordemodern annonseras förbundets egna stipendier, möten och konferenser samt lokalföreningarnas medlemsmöten.

Läs mer

Aktuellt & debatt

Förbundet

2017-02-15, Forskning, Nyheter

Dags att söka Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Ansökan ska vara inlämnad senast den 7 april. Forskarstipendium 2017 10 000 kronor…

2017-02-15, Samarbete, Vårdfrågor

Barnmorskekollegor inom abortvård sökes till nytt nätverk för utbyte av erfarenhet och samarbete. Hej! Mitt namn är Roxana Aguilar och…

Lokalföreningar

2017-01-21, Jönköping

Den 2-3 maj i år (2017) har Jönköping fått äran att anordna ”Reproduktiv hälsa” vara i Jönköping. Mer information om…

2016-12-15, Stockholm, Föreningsmöte

Ta del av  föreläsningen om sexualitet och migration med Kalle Norwald på Barnmorskesällskapets senaste medlemsmöte!    …

Kalendarium

Förbundet

Föreningsmöte

Möte den 20 mars klockan 13.00-17.00 på Södersjukhuset, Stockholm. Kontakta Ann Olsson eller Cecilia Lind på Södersjukhuset…

KonferensKonferens

7th Nordic Breastfeeding Conference March 30-31, 2017 in Oslo, Norway The Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding, in collaboration with Ammehjelpen, The Norwegian…

Lokalföreningar

Göteborg

Årsmötesförhandlingar  Föredrag: Doula och kulturtolk  Ett steg mot en mer jämlik förlossningsvård – Bakgrund, dagsläge och        …

Uppsala, Föreningsmöte

Uppsala Barnmorskesällskap bjuder in medlemmar till årsmöte den 21 mars 2017. Tisdagen den 21/3-17 klockan 18.00. Lokal: Lunchrum NBV 95/96…