Nationellt bäckenbottennätverk

Nästa nätverksmöte är annonserat till den 24 januari 2022 kl 13–16. Mötet i januari kommer att  hållas via Teams. Agendan anslås på Facebook-sidan.

Vi hoppas därefter kunna hålla fysiska möten, men om inte så funkar Teams.

Nationellt bäckenbottennätverk – bäckenbottenskador vård, omhändertagande och uppföljning. Nationellt Bäckenbottennätverk har regelbundna möten och finns som sluten facebookgrupp. Kontakt: barnmorskorna Susanne Carlsson, Ann Olsson och Jenny Kugelberg. Läs mer i Jordemodern nr 8 Dec 2021.