Knowledge Exchange GRMA-Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd Ghanaprojektet bjuder in medlemmar i lokalföreningen Dalarna.

Inbjudan, information och program den 25/8:
Invitation Knowledge Exchange GRMA-Svenska Barnmorskeförbundet 25th August.

Platser kvar!
På onsdag 25/8 kl 18 sker ett spännande event: ett kunskapsutbyte med Ghanas barnmorskeförening, GRMA. Vi kommer diskutera ombildning av förbunden från professionsföreningar till fackförbund samt få inblick i vad det innebär att vara barnmorska i Ghana. Det finns några platser kvar och därmed möjlighet att delta! Intresserad? Anmäl dig till .

FOTO: FREDRICA HANSSON/GRMA.