Nätverksträff för barnmorskor som arbetar med beroendeproblematik

Resursteamet Mödrahälsovården Östra bjuder in barnmorskor som arbetar med kvinnor/familjer med beroendeproblematik till nationell nätverksträff.

Fredag 22 oktober 2021, Regionens Hus i Skövde.
I nuläget vet vi inte om det bli ett digitalt möte eller ett fysiskt möte.

Resursteamet Mödrahälsovården Östra hälsar er varmt välkomna!
Mer information, preliminärt program: Lisbet Herrmansson barnmorska, Västra Götalandsregionen.

Information och anmälan senast 1 oktober 2021. Uppge eventuella matallergier/specialkost:

__________________________________________________________________________

Information och kontakt Nätverk för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa där missbruk/beroende förekommer.

__________________________________________________________________________