INSTÄLLT: Nätverksträff för barnmorskor som arbetar med beroendeproblematik

Nätverksträffen är inställd.

Resursteamet Mödrahälsovården Östra
Nätverket barnmorskor som arbetar med kvinnor/familjer med beroendeproblematik

INSTÄLLT: Fredag 22 oktober 2021, Regionens Hus i Skövde.
Resursteamet Mödrahälsovården Östra. Mer information: Lisbet Herrmansson barnmorska, Västra Götalandsregionen.

Nätverksträffen skjuts upp till våren 2022. Planerat datum 2022-05-06.

__________________________________________________________________________

Information och kontakt Nätverk för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa där missbruk/beroende förekommer.

__________________________________________________________________________