Kategori “Internationellt”

2016-06-13, Värmland, Föreningsmöte, Internationellt

Den 20 april höll Värmlands Barnmorskeförening årsmöte. I år valde vi ett internationellt tema. Två av föreningens barnmorskor Anneli Landegren…

2016-05-10, Forskning, Internationellt, Konferens, Vårdfrågor

Varför slutar kvinnor att amma några veckor efter förlossningen? Hur ser unga kvinnors pornografikonsumtion ut? Två mammor istället för en…

2016-04-19, Föreningsmöte, Internationellt, Nyheter

Visa världen vad barnmorskor gör! Delta i ‪#‎IDM2016 Activity: I Am A Midwife, This Is What I Do. Svenska barnmorskor har en…

2016-03-08, Forskning, Internationellt, Konferens

WELCOME TO THE 31st ICM TRIENNIAL CONGRESS! Midwives making a difference in the world. ICM – International Confederation of Midwives Toronto…

Halland, Föreningsmöte, Internationellt

Tid: Den 27 april klockan 18.30. Plats: Personska villan, sjukhuset Halmstad. Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreläsare från Fistulasjukhuset, gå gärna in…