PICRINO – en svensk nationell förlossningsstudie

Nu samlar vi in alla kliniker som vill vara med i PICRINO, där vi med ett nytt verktyg implementerar och utvärderar WHOs nya rekommendationer för normal förlossningsprogress, start av aktiv fas samt kvinnans rätt till stöd och samtycke under förlossningen.

Vi är medvetna om den tuffa bemanningssituation som råder på flera kliniker, men om ni är det minsta nyfikna berättar vi mer än gärna vad PICRINO innebär för just er. Information om studien har skickats till verksamhetscheferna på alla kliniker.

PICRINOs styrgrupp

Kontakt:

__________________________________________________________________________

Läs mer om PICRINO i Jordemodern nr 7 nov 2022 och på BARNMORSKAN.SE