Välkommen på höstmöte i Kristianstad

 


Tid och plats:
Tisdag 18 oktober klockan 17.30, Gyn-mottagningen plan 2, Centralsjukhuset Kristianstad, CSK.
Program: Höstmöte. Shiva Lindahl, Eva Nordlund och Mattias Torell från SRAT kommer att delta under mötet.
Kostnad: 150 kr per person för mat och kaffe. Meddela eventuella allergier i anmälan.
Anmälan: Senast 10 oktober till