Årsmöte Jönköpings Barnmorskesällskap

Tid: 9 maj kl 18:00
Plats: Pique-nique Jönköping City
Förtäring: För 150 kronor (självkostnadspris) serveras en AW tallrik med Pique-Niques populäraste smårätter. Loka ingår, alkohol tillkommer!
Anmäl till:

Hanna Möllås berättar om sin masteruppsats där hon intervjuat 17 sexologer kring hur de arbetar med lustfrågor i långvariga Parrelationer. Under kvällen ger Hanna några reflektioner kring samtalen med de sexologer som också var barnmorskor och deras tankar om hur vi som barnmorskor kan hjälpa människor att gynna sexlusten i en stressad värld ?
Erica Solheim berättar vad som pågår inom Svenska Barnmorskeförbundet
Våra fackligt förtroendevalda finns på plats

Vid självaste årsmötets handlingar är enbart medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet röstberättigade
https://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ansokan-till-fackforeningen-svenska-barnmorskeforbundet-en-del-av-srat/

Vi önskar alla Barnmorskor inom vår Region välkomna och tror på en trevlig kväll tillsammans
Styrelsen: Erica Solheim, Ulrica Melin, Anna Klasson, Linn Kragerud, Hanna Möllås, AnnaMaria  Sainz, Karin Halderot samt Karin Allgurin