Webbinarium: Covid-19 – kunskapsläge och nya arbetssätt

SAVE THE DATE! Den 25 mars klockan 14-17, webbinarium om Covid-19 – kunskapsläge och nya arbetssätt.

Dags för ett webbinarium om COVID-19 som anordnas av Svenska Barnmorskeförbundet. I programmet presenteras den senaste forskningen kring gravida och hur det går för barnen. Det kommer handla om konsekvenser och nytänk kring föräldrautbildningen, screeningverksamheten och situationen på ungdomsmottagningarna.

Program med tider – med reservation för ändringar

Start klockan 14.00
Inledning förbundsordförande Eva Nordlund
Moderator Li Thies-Lagergren, Leg Barnmorska, Mmid, PhD, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett,
styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Covid-19 – Graviditet svenska och internationella studier
Mia Ahlberg Leg. Barnmorska, PhD Omvårdnadsansvarig Tema Kvinnohälsa Karolinska Universitetssjukhuset, forskare Klinisk Epidemiologi  Karolinska Institutet

Gravid under en pandemi: Resultat från en storskalig longitudinell studie före och under COVID-19 utbrottet
Helen Elden, Docent i reproduktiv och perinatal hälsa, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa förenat med kombinationsanställning som universitetssjukhusöverbarnmorska vid specialobstetriken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ämnesansvarig (Reproduktiv och perinatal hälsa) och Forskargruppsledare för Forskargruppen Barnafödande/Childbirth research

Gynekologiska cellprover under pandemin – utmaningar och möjligheter
Mia Westlund, Leg. Barnmorska, utvecklingsledare, Central administratör Cytburken, Regionalt Cancercentrum Väst, Representant i den Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention

Covid 19 och graviditet – hur förebygga och handlägga
Karin Pettersson, Överläkare och docent Karolinska Universitetssjukhuset, redaktör INFPREG

SARS-CoV-2/Covid-19 under graviditet och förlossning – hur går det för de nyfödda barnen?
Mikael Norman, MD, PhD, Professor of Pediatrics & Neonatal Medicine, Karolinska Institutet och Karolinska Universitets sjukhuset, Stockholm

Utmaningar och möjligheter på barnmorskemottagningarna under rådande pandemi
Lena Axén, samordningsbarnmorska, Region Uppsala
Petra Pålsson, samordningsbarnmorska och med. dr., Region Skåne

Ungdomsmottagningarna i pandemitider
Jessica Sunesson, Leg. Barnmorska, Ordförande för FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Verksamhetsutvecklare för Region Stockholms Ungdomsmottagningar

Mer information och program med tider.
Zoomlänk till webbinariet publiceras här på hemsidan den 23/3.

Alla är välkomna! 
Styrelsen