Webbinarium: Covid-19 – kunskapsläge och nya arbetssätt

SAVE THE DATE 25 mars! Zoomlänk till webbinarium är publicerad här på hemsidan. Den 25 mars klockan klockan 14-17 är det webbinarium om Covid-19 – kunskapsläge och nya arbetssätt. Ingen föranmälan krävs.

Webbinarium torsdag 25 mars klockan 14.00-17.00
Dags för ett webbinarium om COVID-19
som anordnas av Svenska Barnmorskeförbundet. I programmet presenteras den senaste forskningen kring gravida och hur det går för barnen. Det kommer handla om konsekvenser och nytänk kring föräldrautbildningen, screeningverksamheten och situationen på ungdomsmottagningarna.

Samtliga deltagare placeras i ett väntrum där Svenska Barnmorskeförbundet som är värd släpper in allt eftersom. Webbinariet startar klockan 14.00.
Topic: Covid -19 kunskapsläge och nya arbetssätt arrangör Svenska Barnmorskeförbundet
Time: Mar 25, 2021 02:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/97690199820
Meeting ID: 976 9019 9820

Program med tider – med reservation för ändringar

Start klockan 14.00
Inledning förbundsordförande Eva Nordlund
Moderator Li Thies-Lagergren, Leg Barnmorska, Mmid, PhD, Barnmorskeprogrammet Lunds universitet, Förlossningsavdelningen Helsinborgs lasarett,
styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Covid-19 – Graviditet svenska och internationella studier
Mia Ahlberg Leg. Barnmorska, PhD Omvårdnadsansvarig Tema Kvinnohälsa Karolinska Universitetssjukhuset, forskare Klinisk Epidemiologi  Karolinska Institutet

Gravid under en pandemi: Resultat från en storskalig longitudinell studie före och under COVID-19 utbrottet
Helen Elden, Docent i reproduktiv och perinatal hälsa, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa förenat med kombinationsanställning som universitetssjukhusöverbarnmorska vid specialobstetriken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ämnesansvarig (Reproduktiv och perinatal hälsa) och Forskargruppsledare för Forskargruppen Barnafödande/Childbirth research

Gynekologiska cellprover under pandemin – utmaningar och möjligheter
Mia Westlund, Leg. Barnmorska, utvecklingsledare, Central administratör Cytburken, Regionalt Cancercentrum Väst, Representant i den Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention

Covid 19 och graviditet – hur förebygga och handlägga
Karin Pettersson, Överläkare och docent Karolinska Universitetssjukhuset, redaktör INFPREG

SARS-CoV-2/Covid-19 under graviditet och förlossning – hur går det för de nyfödda barnen?
Mikael Norman, MD, PhD, Professor of Pediatrics & Neonatal Medicine, Karolinska Institutet och Karolinska Universitets sjukhuset, Stockholm

Utmaningar och möjligheter på barnmorskemottagningarna under rådande pandemi
Lena Axén, samordningsbarnmorska, Region Uppsala
Petra Pålsson, samordningsbarnmorska och med. dr., Region Skåne

Ungdomsmottagningarna i pandemitider
Jessica Sunesson, Leg. Barnmorska, Ordförande för FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Verksamhetsutvecklare för Region Stockholms Ungdomsmottagningar

Mer information och program med tider.

Zoomlänk till webbinariet
Webbinariet startar 14.00. Samtliga deltagare placeras i ett väntrum där Svenska Barnmorskeförbundet som är värd släpper in allt eftersom.
Topic: Covid-19 kunskapsläge och nya arbetssätt arrangör Svenska Barnmorskeförbundet
Time: Mar 25, 2021 02:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/97690199820
Meeting ID: 976 9019 9820

Alla är välkomna! 
Styrelsen