Vårmöte i perinatologi 2021

Vårmöte i perinatologi 29 april online.

Mer information och anmälan på hemsidan www.varmotet2021.se

Detaljerat program kommer läggas upp på hemsidan inom kort, men redan nu kan avslöjas att frågeställningar/ämnen som kommer belysas under dagen är:

Hur bevarar man det normala normalt för kvinnan och barnet? Är det en organisatorisk fråga, har vi kanske fel riktlinjer eller otillräcklig kunskap?
Hotande förtidsbörd, är alla lika hotande?
Vad innebär det att vara överviktig och föda barn?
Hur undviker man separation av mamma och barn efter förlossning vid prematuritet eller om mamma har svår sjukdom själv?
Hur kan man ge prematura barn en varsam och fysiologisk start på livet?
Familjecentrerad vård på neonatalavdelning – vad visar våra och andras studier?
Vad i mammans bröstmjölk är det som skyddar extremprematurer från att svåra komplikationer?
Hur fungerar probiotika och hjälper probiotika verkligen extremprematurer
Varmt välkomna hälsar KK och Neo Linköping!