Välkommen till vårens Nätverksträff för oss Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet (NUB)

Tid: Fredag 26 april 2019  kl. 9 -15.30

Plats: Sjuksköterskornas Hus Konferensplanet på vån. 1

Adress: Baldersgatan 1, Stockholm

08:45 Kaffe & Smörgås

12:00 -13:00 Gemensam Lunch, Catering till egen kostnad

Ca 15:30 Avslutning

Program

 • Föregående
  minnesanteckningar
 •  Samverkan/samarbete BM förbundet; www.barnmorskan.se
 •  Utbildning, forskning, projekt, studier, nyheter?
 •  Hur ser det ut med praktiska utbildningsplatser  i landet ?
 • Feed-back från Årsmöte CUB 2019 03 18 / MK
 • Kompetensmodell, Barnmorskeförbundets ledning har beslutat att ta fram en generisk Kompetensmodell, som är byggd på den kompetensbeskrivning som förbundet har fastställt / Anna Nordfjell projektledare
 • Omvärldsspaning; Vad händer på våra respektive arbetsplatser i Sverige?
 • NIPT, 1:a trim screening
 •  WEB enkät inför nästa möte

Kom gärna med egna förslag på vad dagen ska innehålla.

Senast anmälningsdag 16/4 till   samt uppge om ni önskar delta i lunchen!   OBS! På uppkommen anledning; ni som inte kan komma behöver inte anmäla frånvaro