Webbinarie SRHR – livscykelperspektiv med Nätverket för barnmorskor inom gynekologi

Inbjudan från Nationellt nätverk för barnmorskor med verksamhetsområde gynekologi. Webbinarie tema SRHR i ett livscykelperspektiv.

Dagen arrangeras av Nationellt nätverk för barnmorskor med verksamhetsområde gynekologi  i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet.

Tid och plats: Den 6 oktober klockan 16-18 via zoom –
länkutskick via mail Svenska Barnmorskeförbundets medlemsregister.
Frågor om zoomlänk till

Välkomna!

Nationellt nätverk för barnmorskor
med verksamhetsområde gynekologi

Barnmorskor arbetar inom ett brett verksamhetsfält som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nätverket samlar barnmorskor med fokus att utveckla barnmorskans roll inom gynekologi genom hela kvinnans livscykel – preventivmedelsrådgivning/förskrivning, sexualrådgivning, screeningverksamhet, abortvård, behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, gynekologisk vård och klimakterirådgivning

Läs mer på barnmorskan.se : Vi har något viktigt vi vill säga.

 

Program 6 oktober 2020


Webbinariet startar 16.00, övriga tider är preliminära,
program med reservation för ändringar:

16:00  Inledning, Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

16.10 SRHR ur ett livscykelperspektiv, tillbakablick och nuläge; Anna Wängborg, barnmorska enhetschef gynmottagning Kungälvs sjukhus

16.25 Barnmorska inom gynekologi. Information om nystartat nätverk och bakgrunden till idéen. Barnmorskan Elisabeth Nilsson och barnmorskan Lotta Rosendahl, Gynekologimottagningen Kungälvs sjukhus Västra Götaland regionen.

16.40 Regional och nationell SRHR-strategi samt information om Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Karin Rasper enhetschef Kunskapscentrum för sexuell hälsa och till förordnad enhetschef Sexual medicinskt centrum, Västra Götalandsregionen

17.00 Paus

17.10 Utökad förskrivningsrätt. Barnmorskan Therese Lindberg Västerbotten.

17.30 Barnmorskeledd klimakterierådgivning utifrån ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt. Malin Portillo sjuksköterska och chef inom gynekologi Sahlgrenska universitetssjukhuset och Anna Lindqvist barnmorska, Sahlgrenska universitetssjukhuset båda magisterstudenter inom akademin för vård, välfärd och arbetsliv Högskolan i Borås.

17.50-18.00   Input från er deltagare!
Vad vill vi? Väg framåt!