Nya vägar till föräldraskap – etiska, medicinska och vårdande aspekter

Barnmorskeförbundets etiska råd anordnar en temadag där du som barnmorska får kunskap om och möjlighet att reflektera kring nya vägar till föräldraskap.

Temadagen handlar om surrogatmödraskap, äldre kvinnor som är gravida & föder barn, män som föder barn, polyamorösa familjer och ensamstående som är gravida & föder barn.

Föreläsare är Niklas Juth, Docent, LIME Karolinska institutet, Lotta Andreasson Edman, Barnmorska fil. mag, MamaMia Söder, Karin Petterson Docent, Överläkare Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Kjell Asplund, Professor emeritus samt Ordförande SMER. Temadagen avslutas med en paneldiskussion.

Tid & plats: Fredagen den 23 januari 2015 klockan 09.00-16.00 på Sophiahemmets högskola i Stockholm. Registrering från klockan 09.30. Programmet startar klockan 10.00.

Pris: 1000 kronor (SEK), lunch & kaffe ingår. Anmälan stängd.

Program och information NYA VÄGAR TILL FÖRÄLDRASKAP den 23 januari 2015 – se även annons i Jordemodern nr 12 Dec 2014.

Etiska rådet