Temadag Abort

Temadagen arrangeras i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

Mer info publiceras här på hemsidan.
Anmälan öppnar i juni 2023 (innan midsommar).