Temadag Abort

Välkomna till en temadag om abort och abortvård arrangerad av Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet.

Vi ser fram emot att ännu en gång få välkomna er till en intressant dag med spännande diskussioner. Programmet innehåller aktuell forskning, om abortlagen och eventuella förändringar vi står inför och mycket annat.

Välkomna!

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Christer Borgfeldt, ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi

Anmälan

Sista anmälningsdag 1/11.

 

Program (med reservation för eventuella ändringar)
Temadag Abort 16 november 2023 ABF-huset Stockholm

Registrering/fika 09.00–10.00

Inledning 10.00
Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Marion Ek, vice ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi

 • SBU; Mifepriston i hemmet
  Kristina Gemzell-Danielsson
 • Abortlagen
  Diskussion kring eventuell förändring av abortlag till grundlag.
  Patrik Bremdal, professor och expert på konstitutionell rätt
  Johanna Westeson, jurist och sakkunnig sexualpolitik RFSU
 • Ansökan om abort efter v 18 – trender i ansökning och beslut
  Ingrid Sääv, FARG

Lunch 12.00–13.00

 • Respektfull vård, vad betyder det?
  Ett samtal om bemötande och värderingar inom abortvården och patienters positiva och negativa upplevelser.
  Eva Nordlund och Kristina Castell (RFSU) samtalar med Sandra Rubio och Ninni Berg.
 • Aktuella studier
  Kan man sätta spiral inom 48 timmar vid medicinsk abort i andra trimestern?
  Sara Hogmark
  Är EDA en bra smärtlindring vid abort i andra trimestern?
  Louise Brynte

Fika 14.30–15.00

 • Fortsättning Aktuella studier
  Vad händer om man ger första misoprostoldosen hemma vid abort i andra trimestern?
  Johanna Rydelius
 • Är medicinsk abort innan man ser en intrauterin graviditet verkligen effektivt?
  Karin Brandell
 • Paneldiskussion

Avslutning  16.30

Temadagen arrangeras i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

Ladda ner ner programmet som pdf