INSTÄLLT SFPOG symposium Förlossningsrädsla i dag – hur gör vi?

Seminariet är framflyttat till nytt datum – alla som anmält sig kontaktas av arrangören. För mer information se SFPOGs hemsida.

Förlossningsrädsla i dag – hur gör vi?

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi (SFPOG)
inbjuder till symposium
NYTT DATUM meddelas via arrangören till de som anmält sig.
(Inställt: Fredag den 27 mars 2020 kl. 08.30–16.00).
Plats: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, Stockholm.
Lokal: Aulan, plan 6, hiss C.

Mer information finns på SFPOG:s hemsida