INSTÄLLT – FRAMFLYTTAT nytt datum kommer RFSU Barnvagnsmarsch

INSTÄLLT och FRAMFLYTTAT. Nytt datum kommer för Barnvagnsmarschen 2020.

Barnvagnsmarschen, RFSU:s årliga marsch mot mödradödlighet i världen, fokuserar i år på barnmorskan. Vi kraftsamlar med privatpersoner över hela landet, Läkare utan gränser, Läkare i Världen, Svenska Afghanistankommittén och Svenska Barnmorskeförbundet.

NYTT DATUM barnvagnsmarschen – dra igång en egen marsch!