Reproduktiv Hälsa – Last call for abstract

Svenska Barnmorskeförbundet inbjuder alla som forskar eller arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa att, till konferens reproduktiv Hälsa 2013, lämna ett abstrakt om sin forskning eller utvecklingsarbete.
Alla abstrakt bedöms av förbundets vetenskapliga råd.

Konferens Reproduktiv Hälsa 2013
Tid:
 23–24 okt
Plats: Clarion, Arlanda

Skicka ditt abstrakt senast 10 juni 2013 via e-post till