Referensgruppen för fosterövervakning bjuder in till temadag

Referensgruppen för fosterövervakning inbjuder till ”Temadag om intrapartal fosterövervakning.”
Tid: Den 23 oktober 2013 klockan 09.00-16.00.
Plats: Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (huvudbyggnaden).
Anmälan till: