Professionellt barnmorskeforum

Nu startar Svenska Barnmorskeförbundet en serie av möten som vi kallar Professionellt barnmorskeforum där vi barnmorskor samtalar och diskuterar kring angelägna professionella frågor.

Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin kunskap och diskutera hur barnmorskeyrket kan utvecklas tillsammans med andra kollegor.

Alla barnmorskor är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla barnmorskor och vi ses därför på Zoom. Länk kommer att publiceras här i Kalendarium på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida inför varje tillfälle.

Professionellt barnmorskeforum hösten 2021
Planera in första tillfället den 28 september kl. 18.00 – 20.00.

Ämne för mötet 28 september:
Charlotte Elvander, vårdutvecklare och FoU barnmorska på BB Stockholm och ledamot i styrgruppen på Graviditetsregistret redogör för interventioner och utfall i förlossningsvården.

Därefter diskussion kring de trender och variationer vi ser i landet. Diskussionen sker med stöd av moderatorer och om möjligt i mindre grupper i olika grupprum på Zoom.

Återsamling och gemensam diskussion.

Zoom 28 september 2021
Topic: Professionellt barnmorskeforum
Time: Sep 28, 2021 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/8600548479

Meeting ID: 860 0548 4795

_________________________________________________________________________

Nästkommande datum under hösten 2021:

28 oktober kl. 18.00 – 20.00
29 november kl. 18.00 – 20.00

__________________________________________________________________________