Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion.

Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin kunskap och diskutera hur barnmorskeyrket kan utvecklas tillsammans med andra kollegor. Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla och vi ses därför på Zoom.

Professionellt barnmorskeforum 6 sept klockan 18:00-20:00
Induktion i v. 41 – ger det resultat?

Charlotte Elvander, ordförande för Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet, presenterar bland annat utfall från Graviditetsregistrets kommande årsrapport. Kom och diskutera läget kring induktionerna i svensk förlossningsvård.

Vi redogör också kort för arbetet med den nya rekommendationen Fosterövervakning i samband med förlossning och dess konsekvenser. Rekommendationen är ett samarbete mellan SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet i det kontinuerliga arbete som pågår inom LÖF och Säker förlossningsvård.

Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna! Du behöver inte vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet för att delta.

Topic: Professionellt Barnmorskeforum
Time: Sep 6, 2022 06:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84020875019
Meeting ID: 840 2087 5019