Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum den 29 november klockan 18:00-20:00.

Alla barnmorskor är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla barnmorskor och vi ses därför på Zoom.

Länk kommer att publiceras här i Kalendarium på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida inför varje tillfälle.