Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för barnmorskor den 28 oktober klockan 18:00-20:00.

Alla barnmorskor är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla barnmorskor och vi ses därför på Zoom. Länk kommer att publiceras här i Kalendarium på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida inför varje tillfälle.