Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum den 28 oktober klockan 18:00-20:00.

Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna!
Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla barnmorskor och vi ses därför på Zoom.

Professionellt barnmorskeforum 28 oktober klockan 18:00-20:00:
Denna gång diskuterar vi begreppet och definitionen av NORMAL GRAVIDITET och FÖRLOSSNING och BARNMORSKANS YRKESANSVAR.

Anna Nordfjell, barnmorska och tidigare förbundsordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, redogör för barnmorskans yrkesansvar.

Charlotte Elvander, vårdutvecklare och FoU barnmorska på BB Stockholm och ledamot i styrgruppen på Graviditetsregistret, kommer att inleda forumet med en presentation om begreppet graviditet och normalförlossning. Vad definierar en normal förlossning och graviditet? Vad är en normal förlossning idag, i Sverige? Hur tänker barnmorskor?

Därefter diskuterar vi gemensamt!

Topic: Professionellt Barnmorskeforum
Time: Oct 28, 2021 06:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/89095616267
Meeting ID: 890 9561 6267

Varmt välkomna!