Professionellt Barnmorskeforum

Om lust och sex efter en förlossningsskada

Hur kan det vara att ha sex efter en förlossningsskada och vid urin- och avföringsinkontinens? Och hur kan vi som barnmorskor stödja och prata med kvinnorna om detta? Delta i ett intressant samtal om sex och lust tillsammans med Hanna Möllås, barnmorska och sexolog, och Jenny Norrgren barnmorska och uroterapeut.

Tid: 14-16.

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 338 022 368 525
Lösenord: tzefKk

Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin kunskap och diskutera hur barnmorskeyrket kan utvecklas tillsammans med andra kollegor. Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna! Vi vill att det ska vara lätt att delta och tillgängligt för alla och vi ses därför på Zoom. Nytt för hösten är att vi erbjuder två olika tider för att fler ska ha möjlighet att kunna delta.