NUB – Nationella nätverket ultraljudsbarnmorskor

Planerat möte den 27 april 2017 i Stockholm. Kontakt och mer information: .

NUB – Nationella Nätverket Ultraljudsbarnmorskor
Informations- och kunskapsutbyte för ultraljudsbarnmorskor verksamma inom den obstetriska ultraljudsverksamheten. Regelbundna nationella möten. Nätverket samarbetar med RUD. Kontaktperson för NUB är barnmorskan Maria Kloow, Ultragyn, Stockholm.