NJF möte i Stockholm

NJF styrelsemöte i Stockholm 29-30 mars.

 

Nordiskt Jordemorförbund (NJF)

NJF består av barnmorskeorganisationer i DanmarkFinland, Färöarna, IslandNorge och Sverige. Nuvarande ordförande (2019) i NJF är Lilian Bondo från Danmark.

NJF anordnar barnmorskekonferens vart tredje till fjärde år. De nordiska barnmorskeorganisationerna turas om att stå som arrangörer och värdland för konferensen. Nästa NJF-konferens är i Danmark 2025.