Nätverksträff NUB: Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet

NUB nätverksträff för barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet. Kom gärna med förslag på vad dagen ska innehålla!

Tid: Fredag 30 november 2018 klockan 9.00 -15.30. Plats: Sjuksköterskornas Hus Konferensplanet på vån.1  Adress: Baldersgatan 1, Stockholm.
Anmälan: senast 20/11 till

Ultraljudsnätverket jobbar för nationellt kunskapsutbyte
Läs mer på barnmorskan.se.