Nätverksträff för barnmorskor som möter asylsökande och nyanlända utlandsfödda

 

Du som är intresserad av att utbyta erfarenheter, få input i arbete med nyanlända kan passa på under Reproduktiv hälsa, den 15-16 maj. Där kommer vi som har startat upp ett nationellt nätverk att träffas och inspirera vidare för detta viktiga arbete och dess utmaningar. Emma Cooper, bm som arbetar med att samordna information på olika språk ger en läges beskrivning, m.m. Tidpunkt kommer att påannonseras senare.

Kommande nationella nätverksträff-dag flyttas från 20/4 till hösten för att inte konkurrera med Svenska Barnmorske Förbundetskonferens.

Fredag 5 oktober är Ni välkomna till en spännande dag i Skövde med föreläsning och goda samtal.  Program kommer att publiceras.

Ta gärna kontakt med:

Samordnare för nätverket;
Samordnare för information på olika språk;
Kontakt inför nätverksdag Skövde;