Nätverksträff för barnmorskor som möter asylsökande och nyanlända utlandsfödda

Inbjudan till nätverksträff i Halmstad den 6 oktober. Nätverk för barnmorskor som möter asylsökanden och nyanlända utlandsfödda.

Se hit ni barnmorskor som deltog i workshop kunskapsutbyte om asylsökande och utlandsfödda i Jönköping eller arbetar med nyanlända utlandsfödda patienter och deras familjer!

Inbjudan till nätverksträff i Halmstad för barnmorskor.
Fredag den 6 oktober 2017 klockan 10:00-14:00 bjuder Region Halland och asylprojektet in barnmorskor till nätverksträff för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Anmälan senast 15 september till:

eller
Varmt välkomna!