Nätverk för barnmorskor som möter kvinnor med missbruk beroende

Nätverk för barnmorskor, som i sitt arbete möter kvinnor med missbruk eller beroende . Möte i Göteborg den 5 maj 2017.

Vi välkomnar intresserade barnmorskor till ett gemensamt möte för att ta del av varandras erfarenheter, lära av varandra och få ny kunskap.

Vi möts i Göteborg den 5 maj klockan 09.30-16.00 på  Kungshöjds Konferens, Kaserntorget 11A .

För mer information, hör av dig till barnmorska Elisabeth Danielsson  Tel: 0736-254476 eller barnmorska Lena Lindhardt    Tel: 0700-822252 Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga.