Nationellt bäckenbottennätverk

Möte den 16 september klockan 13:00-17:00 på Svenska Barnmorskeförbundet, Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm.
Kontakta nätverket och barnmorskan Cecilia Lind för mer information.