Nationellt Bäckenbottennätverk

Möte den 20 januari 2020 klockan 13.00-17.00 på Svenska Barnmorskeförbundet/Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, Stockholm.
Mer information och anmälan via nätverkets Facebookgrupp eller till barnmorskan .