Möte för ordföranden i Svenska Barnmorskeförbundet lokalföreningar

Tid: klockan 17-18:30.
Ansvarig Erica Solheim vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet .
Länk går ut via e-post till samtliga ordföranden.