Mödradödsfall, Fostervattenemboli och Triage av gravida

Save the date! MM-ARG webinarium 10 oktober 2023
klockan 16.00–17.45

MM-ARG brukar presentera föregående års mödradödsfall under SFOG-veckan. I år är SFOG och NFOG sammanslaget och mödramortalitet kommer att beröras på andra sätt. Därför har MM-arg valt att anordna ett webinarium då föregående års fall kommer att presenteras samt en föreläsning om fostervattenemboli då det tyvärr varit flera fall med fostervattenemboli samt en föreläsning om Triage av gravida för ökad patientsäkerhet.

Obstetriker, barnmorskor och anestesiologer är hjärtligt välkomna!

Program
16.00–16.30 Presentation av 2022 års mödradödsfall; Sissel Saltved
16.30–17.10 Fostervattenemboli; Ove Karlsson
17.10–17.30 Triage av gravida; Linnéa Lindroos
17.30–17.45 Sammanfattning och frågor

Anslutningslänk kommer att presenteras framöver MM-ARG Webinarium| SFOG